Preaload Image
Back

економски техничар

четворогодишње образовање

Током школовања ученици се обучавају за рад из области банкарских и финансијских послова, у вођењу књиговодствених и комерцијалних послова, послова из области статистике, кореспонденције, предузетништва, електронског пословања, менаџмента, маркетинга, комуникације и сарадње са клијентима. Зато овај образовни профил ученицима пружа широк спектар квалификација за велики број различитих занимања.

 

 

Средња школа УТЕ је једина средња стручна школа у Србији која је увела могућност својим ученицима да похађају додатне часове практичне наставе и у потпуности савладају сва потребна знања, вештине, рутину, самопоуздање као и потпуну припремљеност за самостални рад по завршетку школовања.

Ученици наше школе учествују на најбитнијим манифестацијама, конгресима, званичним скуповима и догађајима из области економије, финансија, банкарства и књиговодства на територији Града Београда, као и на представљању школе. Школа редовно организује и стручне посете објектима који су од значаја за економску струку.

 

Средња школа УТЕ са поносом подстиче и омогућава ученицима да се на најбољи начин и уз веома искусне и признате наставнике и менторе, као и одличне услове припремају за стручна такмичења из економије. Наши ученици имају прилику да учествују на различитим републичким и међународним такмичењима. Такво искуство оставља неизбрисив траг у њиховој даљој професионалној каријери као и веома лепе успомене.

Захваљујући успешној сарадњи између Школе и великог броја националних и међународних организација, најбољи ученици Средње школе УТЕ имају јединствену прилику да се за време школовања опробају на великом броју најпознатијих Европских такмичења.

Наставни план и програм

за образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

Ученици, током школовања изучавају општеобразовне и стручне наставне предмете, имају вежбе у школском кабинету, као и у различитим финансијским институцијама, књиговодственим агенцијама као и у другим привредним субјектима са којима школа има пословну сарадњу. Школа редовно организује стручне посете институцијама које су од значаја за финансије, банкарство, књиговодство, статистику, трговину, привреду и туризам.

По завршетку школовања ученици полажу матурски испит и добијају диплому 4. степена са којом могу уписати високе школе или факултете у земљи или иностранству. Ученици наше школе са дипломом 4. степена такође су квалификовани да се по добијању дипломе запосле у великом броју финансијских институција као и предузећа.