Preaload Image
Back

уговор о школовању

Упис и услови школовања ученика у Средњу школу УТЕ регулишу се потписивањем Уговора о школовању, који у име ученика потписује родитељ или старатељ.

Упис и услови школовања ученика такође могу бити регулисани и Уговором о стипендирању ако обавезе из уговора преузима правно лице или предузетник.

Уговор се потписује за трогодишње, односно четворогодишње школовање, са дефинисаним условима случаја раскида уговора. Потписивањем Уговора за трогодишње, односно четворогодишње школовање, остварује се право на непромењену цену школарине.

Пре уписа заинтересовани родитељи могу добити пример Уговора на увид у школи.