Preaload Image
Back

стручни кадар

тим наставника мотивисан да пренесе стечено знање и искуство

Стуб Средње школе УТЕ чини наш искусни стручни кадар, добри наставници, врхунски стручњаци и педагози који су искусни и спремни да ученике на интерактиван и непосредан начин укључе у процес стручног образовања и стицања нових знања.

Наш циљ је усвајање врхунског средњег стручног образовања и квалитетна припрема ученика за непосредан рад у струци.

Наш наставнички тим чине врхунски предавачи општеобразовних и стручних предмета са вишегодишњим искуством рада у средњој стручној школи.

Стручне предмете и практичну наставу предају најеминентнији и висококвалификовани предавачи са међународним искуством, као и професионалци са вишегодишњим искуством рада како у привреди, тако и у својству ментора који су током своје каријере одшколовали велики број сада већ успешних појединаца.

У току сваке школске године, Средња школа УТЕ редовно организује гостујућа предавања најеминентнијих домаћих и страних професора струке и најискуснијих предавача из редова угоститељске, туристичке и економске привреде.

организација наставе

у идеалним групама

Организација наставе у Средњој школи УТЕ се одвија по највишим светским стандардима.

У стручној школи главни предуслов за најпродуктивнији рад је величина групе, тј одељења у коме се изводе сви облици наставе. Из тог разлога, ученици Средње школе УТЕ похађају теоријску и практичну наставу у малим групама. На теоријској настави број ученика у једном одељењу не прелази 20, док их је на практичној настави и вежбама максимално 5.

Основни циљ образовања огледа се у успешном савладавању задатог наставног плана и програма и практичној обуци ученика за рад у струци сходно одабраном образовном профилу. Како би ученици били што успешнији, тј. како би најбоље савладали комплетну средњошколску обуку и били максимално припремљени за самостални рад или рад у тиму неопходни су сати и сати усвајања како теоријских, тако и практичних задатака, вежби и процедура рада. Зато је најбитније формирати идеалну групу ученика и на тај начин им омогућити да савладају комплетно школовање у најбољој и најподуктивнијој атмосфери.

за контакт са наставницима молимо пошаљите и-мејл на:

zbornica@ute.edu.rs