Preaload Image
Back

четворогодишње образовање

подручје рада – трговина, угоститељство и туризам

угоститељски техничар

кулинарски техничар

туристичко-хотелијерски техничар

подручје рада – економија, право и администрација

економски техничар

трогодишње образовање

подручје рада – трговина, угоститељство и туризам

конобар

кувар

посластичар