Preaload Image
Back

туристичко-хотелијерски техничар

четворогодишње образовање

Током школовања ученици се обучавају за рад у туристичкој привреди, као и за рад на рецепцији хотела, тачније оспособљавају се за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, за обављање рецепцијских послова у хотелу, као и за организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.

Ученици изучавају општеобразовне и стручне наставне предмете, имају вежбе у школском кабинету, као и хотелима високе категорије и реномираним туристичким агенцијама, са којима школа има успешну пословну сарадњу.

 

У току четворогодишњег процеса наставе из основног предмета - агенцијско и хотелијерско пословање, наши ученици се теоријски и практично обучавају за самосталан и тимски рад на пословима туристичко-економске струке.

 

 

Средња школа УТЕ је једина средња стручна школа у Србији која је увела могућност својим ученицима да похађају додатне часове практичне наставе и у потпуности савладају сва потребна знања, вештине, рутину, самопоуздање као и потпуну припремљеност за самостални рад по завршетку школовања.

Школа редовно организује и стручне посете објектима туристичке привреде (хотели и туристичке агенције) као и другим објектима од значаја за туризам и хотелијерство.

 

Средња школа УТЕ са поносом подстиче и омогућава ученицима да се на најбољи начин и уз веома искусне и признате наставнике и менторе, као и одличне услове припремају за стручна такмичења из агенцијског и хотелијерског пословања. Наши ученици имају прилику да учествују на републичком као и на међународним такмичењима. Такво искуство оставља неизбрисив траг у њиховој даљој професионалној каријери као и веома лепе успомене.

Захваљујући успешној сарадњи између Школе и великог броја националних и међународних организација, најбољи ученици Средње школе УТЕ имају јединствену прилику да се за време школовања опробају на неком од најпознатијих Европских такмичења.

Наставни план и програм

за образовни профил ТУРИСТИЧКО - ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

Ученици наше школе редовно учествују на најбитнијим манифестацијама везаним за туризам и хотелијерство на територији Града Београда, представљању школе, међународним пројектима и активностима Туристичке организације Београда (ТОБ-а), Туристичке организације Србије (ТОС), као и других стручних организација.

По завршетку школовања ученици полажу матурски испит и добијају диплому IV степена са којом могу уписати високе школе или факултете у земљи или иностранству. Ученици наше школе са дипломом 4. степена такође су квалификовани да се по добијању дипломе запосле у туристичким и хотелијерским предузећима у земљи и иностранству.