Preaload Image
Back

Учите од најбољих у струци

Наши професори и наставници су најеминентнији стручњаци из области угоститељства, туризма и економије.

Уписна процедура

Упис, пријављивање и резервисање места за ученике отворено је током целе године!

Пријави се за упис у Средњу школу УТЕ.

  Уписна процедура за редовне ученике је организована у две фазе:

  1. ПРЕДУПИСНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ

  • Заказивање разговора са родитељима/старатељима и учеником
  • Разговор са родитељима/старатељима
  • Психолошка процена психофизичких способности, интересовања и талената ученика
  • Договор са родитељима/старатељима око услова школовања

  општи предуслови

  • За статус редовног ученика могу да конкуришу кандидати који су завршили основно образовање и који нису старији од 17 година.

  • Ученици морају поднети и потврду здравствене организације, односно лекарско уверење да испуњавају посебне здравствене захтеве наведених образовних профила:

  Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.

  Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен, нормално функционисање чула мириса и укуса.

  Вид на близину и вид на даљину нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.

  предуслови за кандидате који су похађали основну школу у иностранству

  • Кандидати који су седми и осми разред школе завршили у иностранству уписују се, на основу нострификованих сведочанстава, преко броја предвиђеног за упис.
  • Општи успех у шестом разеду основне школе, за кандидате који су тај разред завршили у иностранству, вредноваће се најповољније за кандидате (као одличан) уколико се из нострификоване исправе тај успех не може утврдити.
  • Ученици из Републике Српске и Републике Црне Горе полажу квалификациони испит за упис у четворогодишње школе под истим условима као и из Републике Србије.

  Уколико су испуњени општи услови, као и услови из предуписне процедуре, следи упис ученика.

  2. УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

  достављање документације за упис:

  • Попуњена пријава за упис за одговарајући разред (добија се у школи)
  • Извод из матичне књиге рођених (може старијu од 6 месеци)
  • Лекарско уверење о психофизичкој способности за упис у средњу стручну школу (у уверењу обавезно навести да ученик испуњава посебне здравствене захтеве за одабран образовни профил)
  • Оригинално сведочанство о завршеној основној школи или сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за упис у остале разреде
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • 4 фотографије
  • Потврда о измирењу договорених обавеза

  УПИСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ЗА УЧЕНИКЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ

  • За статус ванредног ученика могу да конкуришу кандидати који су завршили основно образовање и који су старији од 17 година.

  • Ученици морају поднети и потврду здравствене организације, односно лекарско уверење да испуњавају посебне здравствене захтеве наведених образовних профила:

  Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.

  Вид на близину и вид на даљину нормалан, разликовање боја нормално, слух нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен, нормално функционисање чула мириса и укуса.

  Вид на близину и вид на даљину нормалан, локомоторни апарат (руке, ноге, кичмени стуб) функцијално неоштећен.