Preaload Image
Back

Зашто су ученицима потребни додатни часови енглеског језика?

Средња школа УТЕ својим редовним ученицима нуди могућност да уз додатних 136 часова енглеског језика у току сваке школске године савладају додатне вештине и успешно савладају писање и комуникацију потребну за рад у секторима угоститељства, туризма и економије. 

Сви образовни профили у Средњој школи УТЕ обухватају обавезан фонд часова енглеског језика сходно одабраном наставном плану и програму а усвојеном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања.

У пракси се све више појављује потреба да школовани кадар из области угоститељства, туризма и економије такође поседује и напредно знање енглеског језика посебно због чињенице да послодавци све више ангажују велики број свршених ученика из наведених области и то већ непосредно по завршетку средње школе.

Глобалном екпанзијом туризма и угоститељства, узрокованом економском развојем долази до широке примене енглеског језика у свим сферама пословног и приватног живота. Иако је глобално заступљен велики број интернационалних језика, енглески језик се сматра “универзалним” у многим сферама, а посебно у наведеним областима. Убрзан развој све три области уско је повезан и са применом енглеског језика јер су оне унакрсно повезане између земаља, а недовољно познавање енглеског би такво повезивање додатно успорило или чак зауставило.

Данас се не огледа добро познавање енглеског језика само у прилици за проналажењем бољег и плаћенијег посла у струци већ у сфери нормалног и продуктивног функционисања. Недовољно познавање енглеског језика са правом се сматра недовољном личном писменошћу као и недовољним општим образовањем… а да не говоримо тек о “хендикепу” приликом даљег личног усавршавања или појавом могућности да се ради са странцима или у иностранству.

Поред наведеног, послодавци у туризму често избегавају да запосле квалификованог кандидата уколико тај кандидат нема завидно знање енглеског језика, посебно када се ради о писаној или усменој комуникације са странцима. Дакле, познавање енглеског језика при запошљавању у струци се данас сматра обавезом, док се све чешће појављује и потреба за додатним знањем и трећег језика.

Нажалост, усвојени образовни програми нису увек у могућности да комплетно задовоље све потребе за знањима и вештинама из више разлога. Као један од водећих јесте и чињеница да ученике не треба превише оптерећивати широким нивоима знања већ се треба више фокусирати на стучна знања и њихову примену у пракси, што је наравно потпуно оправдано али у неким случајевима се не добија жељени резултат.

Нпр. образовни профил у четворогодишњем трајању туристичко-хотелијерски техничар за све 4 године наставног процеса обухвата само 2 часа енглеског језика недељно што је апсолутно недовољно за ученике који се обучавају за директан рад у туризму и хотелијерству јер такав рад изискује интензивну комуникацију са страним лицима и субјектима, што недвосмислено захтева одлично познавање енглеског језика скоро па на нивоу матерњег уз наравно примену свих стечених стручних вештина.

Свршени средњошколци због недовољне спознаје енглеског језика, која је очигледна, често прибегавају додатном похађању курсева у школама језика што им додатно одузима време као и новчана средства, а спречава их и да нормално раде и да се благовремено усавршаваку у струци.

Због свега наведеног, Средња школа УТЕ је увела велики број додатних активности, укључујући и могућност за своје редовне ученике да осим часова енглеског језика који су предвиђени датим образовним профилима, похађају и додатне часове енглеског језика и тиме још успешније савладају наведени језик, више се фокусирајући на практичној примени, односно на вежбе комуникације уз интензиван рад како и на стручној, тако и на професионалној примени. Осим наведеног, стечено знање енглеског језика ће им бити од велике помоћи у даљем професионалном и личном усавршавању и комуникацији.

Средња школа УТЕ је обезбедила ову додатну активност својим ученицима уз велику подршку Центра за образовање и стране језике – ВЕН центром који има вишегодишње искуство у специјализованом раду и усавршавању својих полазника из енглеског језика. Овај вид пословне сарадње пружа нашим ученицима једно од најбољих искуства и обуке из енглеског језика у Републици Србији.

 

Шта све обухвата образовни пакет "енглески језик"?

пакет “УТЕ О+Е” : основни пакет + енглески - општеобразовни и стручни предмети + енглески језик

  • Теоријску и интерактивну наставу из енглеског језика у сарадњи са специјализованим центром за образовање и стране језике - ВЕН центром са додатним недељним фондом од 4 часа, укупно 136 школских часова у току једне школске године

  • Комплет уџбеника, за енглески језик, као и електронску и стручну литературу и наставне материјале

  • Коришћење додатне електронске платформе за учење енглеског језика

  • Учешће у културним, уметничким и научним манифестацијама из области енглеског језика на територији Београда

  • Улазно тестирање нивоа стеченог знања енглеског језика, као и једно процесно тестирање оствареног постигнућа и напредовања ученика током школовања, у сарадњи са ВЕН центром и British Council-ом

  • За ученике који заврше најмање три разреда у Средњој школи УТЕ, припрему и право на једно полагање испита за стицање међунардно признатог сертификата:

    IELTS (International English Language Testing System)