Preaload Image
Back

Средња школа УТЕ има четири различита образовна пакета за редовне ученике

Пакет “УТЕ О” : основни пакетопштеобразовни и стручни предмети

Школарина укључује:
– Реализацију Наставног плана и програма одабраног профила средње стручне школе
– Теоријску и практичну наставу према прогаму образовног профила
– Стручну литературу, наставне материјале и приступ електронској бази Школе
– Допунско-додатни менторски рад по потреби ученика и препоруци наставника, рад у секцијама
– Униформе за праксу
– Коришћење платформе за учење уз приступ свим обрађеним лекцијама
– Коришћење ИТ опреме током наставе у школи и друге савремене методе учења уз приступ интернету
– Учешће у културним, уметничким, историјским и научним манифестацијама на територији Београда
– Каријерно вођење и професионалну оријентацију ученика
– Осигурање ученика, лекарски преглед медицине рада приликом уписа у школу, систематски и санитарни преглед ученика
– Припрему и учешће на локалним такмичењима из стручних предмета
– Физичко-техничко обезбеђење ученика за време трајања наставе у просторијама школе

Пакет “УТЕ О+Е” : основни пакет + енглески – општеобразовни и стручни предмети + енглески језик

Школарина укључује:
Све наведено у пакету “УТЕ О”, као и:
-Теоријску и интерактивну наставу из енглеског језика у сарадњи са специјализованим центром за образовање и стране језике – Вен центром са додатним недељним фондом од 4 часа, укупно 136 школских часова у току једне школске године
-Комплет уџбеника, за енглески језик, као и електронску и стручну литературу и наставне материјале
-Коришћење додатне платформе за учење енглеског језика
-Учешће у културним, уметничким и научним манифестацијама из области енглеског језика на територији Београда
-Улазно тестирање нивоа стеченог знања енглеског језика, као и једно процесно тестирање оствареног постигнућа и напредовања ученика током школовања, у сарадњи са Вен центром и British Council-ом
-За ученике који заврше најмање три разреда у Средњој школи УТЕ, припрему и право на једно полагање испита за стицање међунардно признатог сертификата:
IELTS (International English Language Testing System)

Пакет “УТЕ О+С ” : основни пакет + струка општеобразовни и стручни предмети + додатна стручна пракса

Школарина укључује:
Све наведено у пакету “УТЕ О”, као и:
-Реализацију додатних 240 часова практичне наставе у току једне школске године у најелитнијим објектима у Београду и Србији са којима Школа сарађује
-Додатни комплет униформе за праксу
-Сарадњу са факултетина/институтима и универзитетским професорима из области струке, као и додатну припремну наставу за пријем на стручне факултете или високе школе
-За ученике који заврше најмање два разреда у Средњој школи УТЕ, припрему и учешће на националним и међународном такмичењима из стручних предмета
-Редовно праћење напретка стеченог знања из стручног предмета као и тестирање оствареног постигнућа и напредовања ученика једном у току сваке школске године
-Тренинге за развој софт скиллс и пословних вештина (два тренинга годишње)
-Учлањење ученика у омладинску задругу као и остваривање радног ангажовања из предмета струке за време трајања летњих школских распуста за ученике старије од 16 година, уз сагласност родитеља
-Учлањење ученика у стручне и професионалне асоцијације за време трајања школовања, што ученицима пружа додатне погодности за усавршавање и приступ ширем укључивању у рад стручних тела наведених асоцијација

Пакет “УТЕ ПРЕМИЈУМ О+Е+С+П” : основни пакет + енглески + струка + премијум – општеобразовни и стручни предмети + енглески језик + стручна пракса + додатне премијум погодности

Школарина укључује:
Све наведено у пакетима “УТЕ О”, “УТЕ О+Е ”, “УТЕ О+С ” као и:
-Комплет доступних уџбеника за општеобразовне и стручне предмете
-Похађање курса “Реторика и савремени односи са јавношћу” у трајању од 28 школских часова у сарадњи са специјачизованим центром за образовање и стране језике Вен центром; као и додатних 15% попуста на све курсеве и течајеве у наведеној образовној установи
-Комплет школског прибора и свезака
-Учлањење ученика у EYCA и ISIC систем ученичких погодности и привилегија са којима ученици могу остварити велике погодности-попусте како у земљи, тако и у иностранству
-Учлањење и допуна ученичких Бус-Плус картица (зона 1) за време трајања наставе у школи
-Једнодневни излет са ручком, једном у току школске године на територији Републике Србије
-Гратис улазнице за догађаје у Центру за културу Влада Дивљан
-Право на по једно безалкохолно пиће или кафу у ресторану ЕНСО у току сваког тромесечја
-Одређене попусте или погодности у угоститељским објектима и хотелима са којима Школа сарађује
-Одређене попусте на додатни школски прибор и техничку опрему у трговинским објектима сакојима школа сарађује
-Код организовања екскурзије и матурске вечери, право на полуст

Школарина за редовне ученике:

Пакет “УТЕ О” : основни пакет – општеобразовни и стручни предмети

Пуна цена 2.200 € – по години
Промотивна цена 1.900 € – по години

Пакет “УТЕ О+Е” : основни пакет + енглески – општеобразовни и стручни предмети + енглески језик

Пуна цена 3.400 € – по години
Промотивна цена 2.600 € – по години

Пакет “УТЕ О+С ” : основни пакет + струка – општеобразовни и стручни предмети + додатна стручна пракса

Пуна цена 3.600 € – по години
Промотивна цена 2.800 € – по години

Пакет “УТЕ ПРЕМИЈУМ О+Е+С+П” : основни пакет + енглески + струка + премијум – општеобразовни и стручни предмети + енглески језик + стручна пракса + додатне премијум погодности

Пуна цена 5.000 € – по години
Промотивна цена 3.500 € – по години

За додатне попусте и погодности плаћања закажите разговор!
Школарина се плаћа у 12 месечних рата, у динарској противвредности на жиро рачун Школе: 160-6000000748130-45
За упату школарине у целости приликом уписа за једну школску годину, остварује се додатни попуст од 5% на цео износ
Породични попуст: 30% за упис другог детета у времену док су оба детета на школовању, у осталим случајевима: 10% за упис другог и сваког следећег детета из исте породице.
Попуст за близанце: 50% за друго дете.

за преглед уписне процедуре као и неопходне документације потребне за упис у Школу, молимо кликните на овај линк

за преглед школарине за ванредне ученике, молимо кликните на овај линк