Preaload Image
Back

Ученички парламент Средње школе УТЕ

надлежност Парламента

На основу члана 88 Закона о основама система образовања и васпитања у Средњој школи УТЕ се организује Ученички парламент.

Ученички парламент Средње школе УТЕ чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланови Парламента се бирају на састанку одељењске заједнице. Свака одељењска заједница у Парламент делегира по два члана.

Председништво Парламента чине четири ученика (за сваку годину по један) и председник.

Чланови председништва и председник се бирају на првој седници Парламента, с тим да се прво изабере заједнички представник свих разреда једне године, а потом и председник.

Парламент се бира сваке године и има председника.

Заседања Парламента се организују једанпут месечно, а по потреби и чешће. Сваком заседању присуствује задужени наствник-координатор Парламента, који, по потреби, позива уводничаре за неке од изабраних тема.

У годишњем плану рада усвојене су теме за дебате. У случају потребе одржавања дебате о неком актуелном проблему у школи и друштвеној средини чланови Парламента предлажу замену теме дебате или ванредну седницу.

У Средњој школи УТЕ су акције и мишљења ученика предуслов за квалитетан и успешан образовно-васпитни рад.

Представници Ученичког парламента Средње школе УТЕ активно учествују у процесу доношења одлука, што им омогућава да заступају своје интересе, идеје, акције и предлоге.  Парламент оснажује ученике да уважавају дијалог, демократске одлуке и културу сарадње, те да на тај начин развијају вештине преговарања и аргументације.

Улога Парламента је значајна за школски живот зато што подстиче међугенерацијску сарадњу са наставницима, менторима, Управом школе и Саветом родитеља, а ученици имају прилику да се чује и њихов глас.

Зашто је битно да постоји ученички парламенат?

 • Зато што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења...
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директором и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Зашто ученици треба да буду укључени у процес одлучивања?

 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
 • Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

контактирајте Ученички парламент

parlament@ute.edu.rs