Preaload Image
Back

календар образовно-васпитног рада Средње школе УТЕ

за школску 2020/2021. годину

Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20 и 17/20); предвиђено је да се наставни план и програм реализује:

- у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

- у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

- Надокнада наставних дана и наставних седмица до пуног броја наставних седмица и наставних дана, одржаће се у другом полугодишту и биће усклађена са епидемиолошким мерама и са проценом угрожености безбедности и здравља ученика и запослених

   Почетак школске године 1.9.2020.
   Родитељски састанци 18.9.2020.
   Пријава испита за ванредне ученике 8-9.10.2020.
   Испити за ванредне ученике 12-16.10.2020.
   Завршетак првог класификационог периода 6.11.2020.
   Седнице одељењских већа 13.11.2020.
   Седница Наставничког већа 13.11.2020.
   Пријава испита за ванредне ученике 12-13.11.2020.
   Испити за ванредне ученике 16-20.11.2020.
   Пријава испита за ванредне ученике 3-4.12.2020.
   Испити за ванредне ученике 7-11.12.2020.
   Зимски распуст 21.12.2020 – 15.1.2021.
   Завршетак наставе у првом полугодишту 18.12.2020.
   Седнице одељенских већа 23.12.2020.
   Седница Наставничког већа 23.12.2020.
   Родитељски састанци 23.12.2020.
   Почетак наставе у другом полугодишту 18.1.2021.
   Пријава испита за ванредне ученике 18.1.2021.
   Испити за ванредне ученике 18-22.1.2021.
   Пријава матурских испита 22.1.2021.
   Матурски и завршни испити 25-28.1.2021.
   Обележавање Дана Светог Саве 27.1.2021.
   Пријава испита за ванредне ученике 11-12.3.2021.
   Испити за ванредне ученике 15-19.3.2021.
   Пријава испита за ванредне ученике 8-9.4.2021.
   Испити за ванредне ученике 12-16.4.2021.
   Завршетак трећег класификационог периода 9.4.2021.
   Седнице одељенских већа 16.4.2021.
   Седнице наставничког већa 16.4.2021.
   Родитељски састанци 16.4.2021.
   Пролећни распуст 30.4- 3.5.2021.
   Пријава испита за ванредне ученике 6-7.5.2021.
   Испити за ванредне ученике 10-14.5.2021.
   Завршетак наставе у другом полугодишту за завршне разреде 1.6.2021.
   Седнице одељенских већа за завршне разреде 1.6.2021.
   Седница Наставничког већа за завршне разреде 1.6.2021.
   Родитељски састанци за одељења завршних разреда 1.6.2021.
   Пријава испита за ванредне ученике 27-28.5.2021.
   Испити за ванредне ученике 31.5-4.6.2021.
   Припрема за матурске испите 2.6-7.6.2021.
   Пријава матурских испита 7.6.2021.
   Матурски и завршни испити 8-11.6.2021.
   Школски фестивал науке и Дан Школе 11.6.2021.
   Завршетак наставе на крају другог полугодишта за остале разреде 22.6.2021.
   Седнице одељенских већa 22.6.2021.
   Седница Наставничког већа 22.6.2021.
   Родитељски састанци 25.6.2021.
   Обележавање Видовдана 28.6.2021.
   Пријава испита за редовне и ванредне ученике 19-20.8.2021.
   Испити за редовне и ванредне ученике 23.-25.8.2021.
   Пријава матурских испита 25.8.2021.
   Матурски и завршни испити 26-30.8.2021.
   Седнице одељенских већa 31.8.2021.
   Седница Наставничког већа 31.8.2021.
   Седница испитног одбора 31.8.2021.

распоред класификационих периода

I 1.9.2020. 6.11.2020.
II 9.11.2020. 18.12.2020.
III 18.1.2021. 9.4.2021.
IV 12.4.2021. 22.6.2021.

распоред школских распуста

             I   полугодиште

(зимски распуст)              21.12.2020. – 15.1.2021.

 

              II  полугодиште

(пролећни распуст)          30.4.2021 – 3.5.2021.

(летњи распуст)                23.6.2021. – 31.8.2021.

распоред звоњења

У току школске 2020/2021. године настава ће се организовати у једној смени, у оквиру петодневне радне недеље с утврђеним распоредом часова, као и делом наставних субота предвиђених календаром Школе.

Због нестабилне епидемиолошке ситуације, сходно одлукама и препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, осим распореда звоњења усклађеном према 45-о минутним часовима, усвојен је и распоред звоњења за време трајања неповољне епидемиолошке ситуације према 30-о минутним часовима.

45-о минутни часови 30-о минутни часови
1. час  900 –  945 1. час 900 –  930
2. час   950 – 1035 2. час   935 – 1005
3. час 1055 – 1140 3. час 1020 – 1050
4. час 1145 – 1230 4. час 1055 – 1125
5. час 1245 – 1330 5. час 1135 – 1205
6. час 1335 – 1420 6. час 1210 – 1240
7. час 1425 – 1510 7. час 1245 – 1315

табеларни преглед календара образовно-васпитног рада Средње школе УТЕ

за школску 2020/2021. годину

 

распоред испитних активности

за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОК ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
октобарски 8-9.10.2020. 12-16.10.2020.
новембарски 12-13.11.2020. 16-20.11.2020.
децембарски 3-4.12.2020. 7-11.12.2020.
јануарски ванредни 18.1.2021. 18-22.1.2021.
матурски 22.1.2021. 25-28.1.2021.
мартовски 11-12.3.2021. 15-19.3.2021.
априлски 8-9.4.2021. 12-16.4.2021.
мајски 6-7.5.2021. 10-14.5.2021.
јунски ванредни 27-28.5.2021. 31.5-4.6.2021.
матурски 7.6.2021. 8-11.6.2021.
августовски ванредни 19-20.8.2021. 23.-25.8.2021.
матурски 25.8.2021. 26-30.8.2021.