Preaload Image
Back

УПИС ЈЕ У ТОКУ!

Пријавите се за УПИС и само у августовском уписном року 2023. остварите право на промотивну цену школарине током целокупног школовања!

У школској 2023/2024. години

Средња школа УТЕ“ уписује редовне и ванредне ученике

ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ I, II и III разред

КОНОБАР

КУВАР

ПОСЛАСТИЧАР

За трогодишње образовање право уписа у први разред имају ученици са завршеном основном школом и који су успешно испунили стандарде утврђене психолошким тестирањем и интервјуом са психологом школе.

Други и трећи разред могу уписати ученици који имају сведочанство о завршеном претходном разреду и који успешно испуне стандарде утврђене психолошким тестирањем и интервјуом са психологом школе.

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ I, II, III и IV разред

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ТУРИСТИЧКО – ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

За четворогодишње образовање право уписа у први разред имају ученици, који су положили завршни испит – малу матуру и и који су успешно испунили стандарде утврђене психолошким тестирањем и интервјуом са психологом школе.

Други, трећи и четврти разред могу уписати ученици који имају сведочанство о завршеном претходном разреду и који успешно испуне стандарде утврђене психолошким тестирањем и интервјуом са психологом школе. 

Школарина за редовне ученике се уплаћује у 12 једнаких месечних рата. Уплатом школарине у целости приликом уписа остварује се попуст од 5%.

школарина за редовне ученике

Школарина за ванредне ученике се уплаћује у шест рата.

школарина за ванредне ученике

Адреса школе:

Митрополита Петра 8, Београд

т (062) 1891 – 787

e-mail: info@ute.edu.rs