Preaload Image
Back

Средња школа УТЕ уписује ученике на преквалификацију за све образовне профиле – у статусу ванредног школовања

све образовне профиле у Средњој школи УТЕ можете пронаћи на овом линку

Преквалификација је вид ванредног школовања у трајању од једне школске године за кандидате који су претходно завршили трогодишњи или четворогодишњи смер. За разлику од доквалификације, кандидати се преквалификују на жељени образовни профил истог степена без обзира на претходно подручје рада школовања (стручно или опште средње образовање). Потреба за преквалификацијом се огледа у могућности промене постојећег занимања ради лакшег проналажења бољег посла или потребом за ширим степеном образовања, итд.

Кандидати на доквалификацији углавном полажу стручне предмете које нису ималу у току претходног школовања, као и завршни односно матурски испит на крају школовања.

Преквалификацију на неки од образовних профила у Средњој школи УТЕ могу да упишу кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили. Једини услов који мора бити испуњен јесте да једно и друго занимање треба да буду истог степена. (Нпр. кандидат који се одшколовао за посластичара а жели и да се прешколује за кувара; или кандидат који је завршио гимназију а жели да се прешколује за економског техничара, итд).

Пакет школарине за ученике на преквалификацији (УТЕ-ПК) укључује:

Пријаву и упис на одабрани профил средње стручне спреме;

Реализацију Наставног плана и програма одабраног профила средње стручне школе;

Редовне консултације из диференцијалних и стручних предмета, као и практичну наставу према прогаму образовног профила;

Пријаву и полагање свих испита у испитним роковима у текућој школској години, као и пријаву и полагање завршног, односно матурског испита;

Израду сведочанстава, уверења и диплома;

Стручну литературу, неопходну за припрему и полагање испита;

Коришћење платформе за учење на даљину;

Коришћење ИТ опреме током консултација у школи и друге савремене методе учења уз приступ интернету;

Санитарни преглед ученика, сходно одабраном профилу;

Физичко-техничко обезбеђење ученика за време трајања консултација и испита у просторијама школе.

 

Износ школарине за Пакет “УТЕ-ПК” – за ученике на преквалификацији

Пуна цена 1200 € – за целокупно школовање
Промотивна цена 900 € – за целокупно школовање