Preaload Image
Back

Зашто је ученицима потребна додатна стручна пракса?

Средња школа УТЕ је једина средња стручна школа у Србији која нуди могућност својим ученицима да уз додатних 240 часова практичне наставе у току сваке школске године савладају све потребне вештине, као и да науче додатне!

Сви образовни профили у Средњој школи УТЕ обухватају обавезан фонд теоријске и практичне наставе сходно наставним плановима и програмима усвојеним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања.

У пракси се показало да је због све веће потребе за школованим кадром из области угоститељства, туризма и економије, послодавцима све више потребно ангажовање великог броја свршених ученика из наведених области и то већ непосредно по завршетку средње школе. Послодавци захтевају практичну примену стечених стручних вештина, које нажалост нису увек довољне. Зато свршени средњошколци често осећају нелагодност, несигурност и недовољну спремност да крену самостално да раде, што их додатно демотивише, а повремено и доводи до жеље да по завршетку школовања мењају занимање јер сматрају да их претходно школовање није адекватно припремило за потребан рад. Наравно, разлога има више али сасвим је очигледна чињеница да су данас једна од најтраженијих занимања баш та – за које школује ученике Средња школа УТЕ.

Потребе за школованим и кадром из области угоститељства, туризма и економије веома су уочљиве како у Републици Србији, тако и у иностранству. Свакога дана се отварају нови хотели, ресторани, кафићи и конкуренција је све већа, те послодавци редовно траже нове и квалитетно одшколоване будуће раднике који могу у потпуности да задовоље како објективне, тако и субјективне захтеве. Глобално, све је већи број туриста из године у годину. Како се повећава тражња туриста и гостију, тако се повећава и унапређује и понуда. Аеродроми се проширују, у сваком туристичком месту се поспешују постојећи садржаји и уводе нови. Гости за уложен новац желе да добију најквалитетнији туристички производ, итд.

Нпр. сходно важећем наставном плану и програму за први разред образовног профила у четворогодишњем трајању – кулинарски техничар, годишњи фонд практичне наставе у блоку износи само 10 радних дана, што није довољно ни за основно упознавање ученика са свим потребним процедурама рада и безбедности на раду, а да не говоримо о стручном делу и квалитетном савладавању наставног програма.

Дакле, разлога је и више него довољно због чега је Средња школа УТЕ увела велики број додатних активности, укључујући и могућност да ученици похађају додатне часове практичне наставе и тако у потпуности савладају сва потребна знања, вештине, рутину, потпуну припремљеност за самостални рад по завршетку школовања и што је најбитније да стекну самопоуздање.

Школа наравно не би била у стању та то све сама обезбеди својим ученицима да није пронашла изузетну подршку и потпору од стране великог броја привредних субјеката који су препознали овај проблем и са задовољством прихватили да заједно у сарадњи са Средњом школом УТЕ пруже нашим ученицима најбољу могућу стручну праксу и обуку.

 

 

Шта све обухвата образовни пакет "додатна стручна пракса"?

пакет “УТЕ О+С ” : основни пакет + струка - општеобразовни и стручни предмети + додатна стручна пракса

  • Реализацију додатних 240 часова практичне наставе у току једне школске године у најелитнијим објектима у Београду и Србији са којима Школа сарађује

  • Додатни комплет униформе за праксу

  • Сарадњу са факултетина/институтима и универзитетским професорима из области струке, као и додатну припремну наставу за пријем на стручне факултете или високе школе

  • За ученике који заврше најмање два разреда у Средњој школи УТЕ, припрему и учешће на националним и међународном такмичењима из стручних предмета

  • Редовно праћење напретка стеченог знања из стручног предмета као и тестирање оствареног постигнућа и напредовања ученика једном у току сваке школске године

  • Тренинге за развој софт скиллс и пословних вештина (два тренинга годишње)

  • Учлањење ученика у омладинску задругу као и остваривање радног ангажовања из предмета струке за време трајања летњих школских распуста за ученике старије од 16 година, уз сагласност родитеља

  • Учлањење ученика у стручне и професионалне асоцијације за време трајања школовања, што ученицима пружа додатне погодности за усавршавање и приступ ширем укључивању у рад стручних тела наведених асоцијација