Preaload Image
Back

Средња школа УТЕ уписује редовне и ванредне ученике на доквалификацију за све образовне профиле

све образовне профиле у Средњој школи УТЕ можете пронаћи на овом линку

Доквалификација је вид редовног или ванредног школовања у трајању од једне школске године за кандидате/ученике који су завршили трогодишњи смер и сада желе да се дошколују за четврти степен образовања. Потреба за доквалификацијом се огледа у могућности напредовања у компанији односно добијању бољег радног места, као и у могућности наставка школовања у некој од вискошколских установа у Републици Србији или иностранству, итд.

Кандидати/ученици који упишу доквалификацију полажу све испите из четврте године, као и разлику испита (углавном стручне предмете) из претходне три године, као и матурски испит на крају школовања.

Доквалификацију на неки од образовних профила у Средњој школи УТЕ могу да упишу кандидати/ученици који желе да се образују за неки други образовни профил који Школа нуди у четворогодишњем трајању, без обзира на претходно подручје рада школовања. То могу бити кандидати/ученици који су завршили средњу школу на занимањима у трајању од три године и који желе да заврше четврту годину, додатно. (нпр. кандидат који се претходно одшколовао за посластичара а жели да се дошколује за кулинарског техничара), итд.

Износ школарине за доквалификацију резликује се за редовне и ванредне ученике.

Редовни ученици плаћају исти износ као и да настављају школовање, тј. једну школску годину образовања, без додатне накнаде. Износ школарине ра редовне ученике зависи од одабраног пакета образовања.

Образовне пакете за редовне ученике са износима школарине можете погледати на овом линку.

Ванредни ученици плаћају додатну накнаду на оснвну једногодишњу школарину због разлике у диференцијалним испитима.

Пакет школарине за ванредне ученике на доквалификацији (УТЕ-ДК) укључује:

Пријаву и упис на одабрани профил средње стручне спреме;

Реализацију Наставног плана и програма одабраног профила средње стручне школе;

Редовне консултације из свих предмета, као и практичну наставу према прогаму образовног профила;

Пријаву и полагање свих испита у испитним роковима, као и пријаву и полагање завршног, односно матурског испита;

Израду сведочанстава, уверења и диплома;

Стручну литературу, неопходну за припрему и полагање испита;

Коришћење платформе за учење на даљину;

Коришћење ИТ опреме током консултација у школи и друге савремене методе учења уз приступ интернету;

Санитарни преглед ученика, сходно одабраном профилу;

 

Износ школарине за пакет “УТЕ-ДК” – за ванредне ученике на доквалификацији:

Пуна цена 1500 € – за целокупно школовање
Промотивна цена 1000 € – за целокупно школовање