Preaload Image
Back

Средња школа УТЕ има три пакета школарине за ванредне ученике, као и за ученике на преквалификацији и доквалификацији

Сви наведени пакети обухватају комплетне трошкове школовања

Пакет школарине за ванредне ученике (УТЕ-В) укључује:

Пријаву и упис на одабрани профил средње стручне спреме;

Реализацију Наставног плана и програма одабраног профила средње стручне школе;

Редовне консултације из свих предмета и практичну наставу према прогаму образовног профила;

Пријаву и полагање свих испита у испитним роковима у текућој школској години, као и пријаву и полагање завршног, односно матурског испита (за кандидате на завршној години);

Израду сведочанстава, уверења и диплома;

Стручну литературу, неопходну за припрему и полагање испита;

Коришћење платформе за учење на даљину;

Коришћење ИТ опреме током консултација у школи и друге савремене методе учења уз приступ интернету;

Санитарни преглед ученика, сходно одабраном профилу;

Физичко-техничко обезбеђење ученика за време трајања консултација и испита у просторијама школе.

Пакет школарине за ученике на преквалификацији (УТЕ-ПК) укључује:

Пријаву и упис на одабрани профил средње стручне спреме;

Реализацију Наставног плана и програма одабраног профила средње стручне школе;

Редовне консултације из диференцијалних и стручних предмета, као и практичну наставу према прогаму образовног профила;

Пријаву и полагање свих испита у испитним роковима у текућој школској години, као и пријаву и полагање завршног, односно матурског испита;

Израду сведочанстава, уверења и диплома;

Стручну литературу, неопходну за припрему и полагање испита;

Коришћење платформе за учење на даљину;

Коришћење ИТ опреме током консултација у школи и друге савремене методе учења уз приступ интернету;

Санитарни преглед ученика, сходно одабраном профилу;

Физичко-техничко обезбеђење ученика за време трајања консултација и испита у просторијама школе.

Пакет школарине за ванредне ученике на доквалификацији (УТЕ-ДК) укључује:

Пријаву и упис на одабрани профил средње стручне спреме;

Реализацију Наставног плана и програма одабраног профила средње стручне школе;

Редовне консултације из свих предмета, као и практичну наставу према прогаму образовног профила;

Пријаву и полагање свих испита у испитним роковима, као и пријаву и полагање завршног, односно матурског испита;

Израду сведочанстава, уверења и диплома;

Стручну литературу, неопходну за припрему и полагање испита;

Коришћење платформе за учење на даљину;

Коришћење ИТ опреме током консултација у школи и друге савремене методе учења уз приступ интернету;

Санитарни преглед ученика, сходно одабраном профилу;

Физичко-техничко обезбеђење ученика за време трајања консултација и испита у просторијама школе.

Школарина за ванредне ученике:

Пакет “УТЕ-В” пакет школарине заванредне ученике

Пуна цена 900 € – по години
Промотивна цена 700 € – по години

Пакет “УТЕ-ПК” пакет школарине за ученике на преквалификацији

Пуна цена 1200 € – за целокупно школовање
Промотивна цена 900 € – за целокупно школовање

Пакет “УТЕ-ДК” пакет школарине за ванредне ученике на доквалификацији

Пуна цена 1500 € – за целокупно школовање
Промотивна цена 1000 € – за целокупно школовање

Школарина се плаћа у 6 месечних рата, у динарској противвредности на жиро рачун Школе: 160-6000000748130-45
За упату школарине у целости приликом уписа остварује се додатни попуст од 5% на цео износ