Preaload Image
Back

Зашто је битно такмичити се?

упорност је друго име за успех!

Школска талмичења су увек била нешто узвишено, часно и поштено. Циљеви такмичења су оснаживање и стимулисање ученика да се активно укључе и практично примене вештине из претходно стеченог знања уз настојање да створе иновативне одговоре на постављене задатке. Свако ново такмичење је изванредна прилика да се развије и унапреди како тимски, тако и индивидуални рад.

Наставници Средње школе УТЕ редовно подстичу ученике да се активно укључе у што већи број ваннаставних активности. Разни облици школских такмичења су један од најлепших и инајзанимљивијих видова подстицаја ученика да буду још бољи, још успешнији и што је најважније, да се још за време школовања обуче и припреме за непосредне изазове који их очекују већ по успешном завршетку школовања. Такво искуство додатно доводи до потребе да се мења и развија сопствена личност, као и слика о себи.

Такмичење није само по себи циљ, већ представља део васпитно-образовног рада преко кога се остварују циљеви тог рада. Такмичење треба да окупи што већи број ученика и да задовољи њихове мотиве за успехом, постигнућем, надом и компетенцијом.

Такмичења играју велику улогу у постизању бољих резултата и напредовању ученика и зато је неопходно да свако такмичење буде у складу са моралним васпитањем, дакле да не ствара завист и мржњу, већ да природно намеће да је прихватљиво да побеђује онај ко је бољи. Такмичења представљају изванредну прилику за ученике да упознају велики број нових људи и да са њима успоставе редовне контакте, како своје вршњаке из других школа, тако и професионалце и светски признате стучњаке и менторе од којих увек могу нешто ново да науче и да првом приликом то и примене. Такође треба истаћи да таква искуства нису увек једносмерна, већ је то прилика да и професионалци и ментори запазе појединце и њихове квалитете и да захваљујући том искуству ученици имају њихову подршку у даљем професионалном раду.

Средња школа УТЕ са поносом подстиче и омогућава ученицима да се на најбољи начин и уз веома искусне и признате наставнике и менторе, као и најбоље услове припремају како за редовна школска такмичења из општеобразовних предмета, а посебно за стручна такмичења из области за коју се школују. Ученици Средње школе УТЕ у организацији Школе имају прилику да учествују на различитим градским, републичким и међународним такмичењима. Такво искуство оставља неизбрисив траг у њиховој даљој професионалној каријери као и веома лепе успомене.

Захваљујући успешној сарадњи између Школе и великог броја националних и међународних организација које се баве организацијом престижних стручних такмичења, најбољи ученици Средње школе УТЕ имају јединствену прилику да се за време школовања опробају на великом броју најпознатијих Европских стручних такмичења.